Associazioni olgiatesi

PARROCCHIA OLGIATE
Via Vittorio Emanuele n. 5 – 22077 Olgiate Comasco Parroco Don Marco Folladori – Tel 031/944384

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
Sede: Via Usuelli Somaino – 22077 Olgiate Comasco Cell. 346/2490025 Sito Web: www.protezionecivileolgiatecomasco.it

GEMELLAGGIO LIANCOURT
Presidente: Vittori Gianluca Via Sterlocchi n. 38 – 22077 Olgiate Comasco